Zákon o podpoře cestovního ruchu

Účinnost zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu se předpokládá až před koncem roku 2014. 

Říjen 2014 je předpokládaný termín účinnosti zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu dle usnesení vlády č. 241 ze dne 10. dubna 2013, které aktualizovalo legislativní plán prací na rok 2013. Termín pro předložení vládě je stanoven na listopad 2013.