25 nových programů rozvoje obce

Byly vytvořeny nové rozvojové dokumenty obcí.

V průběhu měsíce června dokončilo 8 obcí Pardubického a Libereckého kraje a 9 obcí Zlínského kraje svoje programy rozvoje obce. Programy vznikly v rámci projektu „Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů“, který realizuje MMR ČR. GaREP, spol. s r.o. je subdodavatelem odborných služeb. Bližší informace o projektu jsou dostupné na http://www.regionalnirozvoj.cz/index.php/planovani-obci.html.