Metodika pro tvorbu programu rozvoje obce (PRO)

Ke konci června tohoto roku bylo dokončeno ověřování metodiky pro tvorbu programu rozvoje obce.

Metodika byla ověřena na pilotním vzorku 25 obcí ze tří krajů v ČR. Na základě tohoto procesu byly zapracovány poslední úpravy, metodika byla následně dokončena a předána Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Na internetových stránkách MMR by se měla objevit během měsíce srpna.