Zkušenosti v oblasti fungování svazků obcí jsme přednesli na Národní konferenci Venkov 2013

Ing. Jan Binek, Ph.D. vystoupil na Národní konferenci Venkov 1. – 3. 10. 2013 v Hranicích.

Ve vyžádaném příspěvku „Plánování a řízení rozvoje obcí a svazků obcí“ v rámci sekce „Jak dál v samosprávě“ představil zkušenosti pracovníků firmy GaREP, spol. s r.o. získané při tvorbě strategických dokumentů obcí a svazků obcí a zformuloval doporučení ke zlepšení fungování meziobecní spolupráce.

Prezentace je ke stažení zde.

Binek-vystoupení