Úspěch vzdělávacích kurzů

Kurzy ke tvorbě programu rozvoje obce se setkaly s nečekaným ohlasem. Kurzy věnované metodice vytváření programu rozvoje obce a související webové aplikaci se uskutečnily ve 13 krajích ČR, celkem bylo proškoleno téměř 400 potenciálních uživatelů aplikace. Účastníci kurzů velice vítali usnadnění tvorby koncepčních dokumentů s využitím zmíněné aplikace, pozitivně vnímali také vytvořené metodické materiály.