Integrované strategie MAS

Společnost GaREP se aktuálně podílí na zpracování několika strategií MAS (SCLLD).

Pro místní akční skupiny realizujeme (dle jejich požadavků):

  • kompletní zpracování části nebo celku strategického dokumentu,
  • expertní poradenství při zpracování strategického dokumentu,
  • realizování vzdělávacích seminářů.