Aktivní účast na mezinárodní konferenci

Naši zaměstnanci Ing. Jan Binek, Ph.D. a Ing. Bc. Roman Chmelař společně s kolegou Mgr. Zdeňkem Opravilem z Ostravské univerzity se účastnili mezinárodní konference v polském městě Poznaň.Na konferenci s názvem: New Challenges in Local, Metropolitan and Regional Governance přednesli příspěvek vysvětlující současnou problematiku pojetí ITI v České republice. Příspěvek byl zpracován v rámci výzkumného projektu financovaného Technologickou agenturou České republiky.TAČR

IMG_5573