MPIN a NDÚD schváleny

Na jednání vlády České republiky 27. 8. 2014 byl schválen Národní dokument k územní dimenzi a Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020.

Jedná se o důležité metodické dokumenty vztahující se k přípravě programového období 2014–2020.