Zmenšují se města v ČR?

Naše společnost vyhrála výběrové řízení na řešení projektu Technologické agentury ČR „Zmenšující se města a regiony v České republice“. Cíle řešení projektu vycházejí ze specifického cíle Ministerstva pro místní rozvoj ČR v programu BETA, a sice vytvořit metodologii pro identifikaci a typologii zmenšujících se měst v ČR. Výstupy budou analytickým nástrojem pro regionální politiku na národní a místní úrovni při realizaci hlavních principů Strategie regionální politiky ČR na období let 2014 až 2020.