Dejte dárek svojí obci

Vážené paní starostky, vážení páni starostové,

dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou zpracování Programu rozvoje obce/města, který naplňuje funkci dlouhodobého, střednědobého i krátkodobého plánu. Strategické plánování je efektivním nástrojem využívaným již tradičně v soukromé sféře pro zvýšení efektivity řízení. Ve veřejné správě se nicméně stále dělají závažná rozhodnutí bez dostatečných podkladů a bez propojení dopadů na celkový rozvoj.

Každá obec/město by mělo mít vyjasněno své problémy, možnosti rozvoje, mít připraveny projekty na jejich řešení a propojit tak skutečné problémy města s dotačními příležitostmi.

Dejte dárek také své obci/městu a vytvořte společně s námi profesionální nástroj řízení rozvoje.

LetakPRO_obec_maly2