Navrhli jsme nové poutní trasy

V rámci zakázky Koncepce kulturní a církevní turistiky v Jihomoravském a Zlínském kraji zpracovávané pro Mendelovu univerzitu v Brně jsme navrhli tři nové poutní trasy. První spojuje Vranov, Křtiny, Žarošice, Horu sv. Klimenta a Velehrad. Druhá vede z Mikulova přes Břeclav do Mikulčic a představuje jižní spojení Svatojakubské a Cyrilometodějské poutní cesty. Třetí cesta směřuje z Radhoště na Svatý Hostýn, kde se opět napojuje na Cyrilometodějskou poutní cestu končící na Velehradě.

Poutni trasa