Workshop „Integrované nástroje a spolupráce obcí“

Dne 21. 5. 2015 se uskutečnil na Velké Klajdovce v Brně workshop „Integrované nástroje a spolupráce obcí“. Workshopu se zúčastnili zástupci několika MAS a svazků obcí, města Brna, Úřadu regionální rady a další. V příjemné atmosféře byly diskutovány otázky nastavení integrovaných nástrojů, uplatnění Strategie CLLD, ITI a IPRÚ či role svazků obcí. Děkujeme všem za účast a cenné podměty do diskuze.

IMG_0439