Terénní výzkum v Karviné

Ve dnech 11. až 15. května 2015 uskutečnila společnost GaREP ve spolupráci s Geografickým ústavem Masarykovy univerzity terénní šetření v Karviné. Výzkum se soustředil na problematiku vylidňování měst, v rámci něhož bylo provedeno rozsáhlé dotazníkové šetření s obyvateli města (téměř 900 respondentů) a proběhlo několik expertních rozhovorů se zástupci města, firem, univerzity či neziskového sektoru. Terénní šetření se uskutečnilo jako součást řešení projektu „Zmenšující se města a regiony v České republice“, jehož řešitelem je právě GaREP, spol. s r.o., zadavatelem je Technologická agentura ČR a odběratelem výsledků pak Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Karvina_foto