Akreditace vzdělávacích kurzů

GaREP je od roku 2012 vzdělávací institucí akreditovanou Ministerstvem vnitra ČR. V říjnu 2015 byla akreditace vzdělávací instituce úspěšně obnovena a dosavadní nabídka vzdělávacích kurzů „Základy strategického plánování ve veřejné správě“ a „Strategické plánování ve veřejné správě pro pokročilé“ byla obohacena o nový kurz „Data pro obce a regiony – zdroje, sběr, zpracování„. Kurzy probíhají v předem stanovených termínech nebo po individuální domluvě. Více na http://www.garep.cz/obory-cinnosti/vzdelavani/