NOVÁ PUBLIKACE K INTEGROVANÝM NÁSTROJŮM

Výzkumný tým GaREP vydal na konci roku 2015 publikaci Integrované nástroje rozvoje území: vývoj, současnost, nové impulzy. Elektronická verze je dostupná na webu. Tištěnou verzi je možné zaslat na vyžádání.