Strategický plán rozvoje města Česká Lípa

Českolipští zastupitelé dali zelenou přípravě zpracování nového Strategického plánu rozvoje města Česká Lípa na období 2017–2023,

který zpracovává GaREP. Podrobné informace, záznamy z jednání a mediální ohlasy můžete sledovat na webu www.garep.cz/clipa