Studie GaREP na iDNES

Dílčí poznatky z analytické části Strategického plánu rozvoje MČ Brno-střed, který zpracováváme, jsou publikovány na iDNES.