Další obecní rozvojové dokumenty

Dalším mikroregionem, pro něhož GaREP zpracovává programy rozvoje obcí, je Mohelnicko.