Kurz – strategické plánování

Ve čtvrtek 26. 7. 2018 se bude od 9:30 v sídle společnosti konat kurz „Základy strategického plánování ve veřejné správě, určený především pro úředníky a vedoucí úředníky územních samosprávných celků (obecních a městských úřadů, magistrátů statutárních měst, úřadů městských částí, krajských úřadů), kteří se v rámci své pozice podílí na tvorbě nebo na naplňování koncepčních dokumentů.  Bližší informace na tel 607 268 183 nebo na e-mailu garep@garep.cz.