Workshop „Problémy a výzvy MAS“

8. 10. se v Chocni v rámci Valné hromady NS MAS uskuteční workshop „Problémy a výzvy MAS“ uspořádaný společností GaREP, spol. s r.o. v rámci řešení projektu TL01000547 Nové role místních akčních skupin v lokálním rozvoji. Více informací na webu NS MAS