Zpracování Mid-term evaluace realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Všechny místní akční skupiny čeká v prvním pololetí roku 2019 povinnost zpracovat Mid-term evaluaci realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Společnost GaREP, spol. s r.o. nabízí místním akčním skupinám pomoc se zpracováním.

Pro bližší informace se na nás neváhejte obrátit na tel. 607 268 183 nebo na e-mailu garep@garep.cz.