DATA PRO OBCE A REGIONY

Data pro obce a regiony – zdroje, sběr, zpracování

Termín: 22. března. 2018, 9:00–15:00

Místo: GaREP, spol. s r.o., nám. 28. října 3, 602 00 Brno

Cena: 2000,- Kč bez DPH, při přihlášení 2 a víc osob z jedné instituce sleva 10 %.

 

Cílem vzdělávacího programu je:

 • podat základní představu o kvantitativních a kvalitativních zdrojích dat o území (obce, SO ORP kraje, ČR) a jejich validitě;
 • představit možnosti vlastního sběru dat, jejich zpracování a vyhodnocení;
 • naučit uplatňovat regionální data při tvorbě expertních studií či koncepčních dokumentů;
 • poskytnout nástroje k posílení strategického řízení.

Pro koho je vzdělávací program určen:

 • pro úředníky územních samosprávných celků – obecních a městských úřadů, magistrátů statutárních měst, úřadů městských částí, krajských úřadů – kteří se v rámci své pozice pracují s rozličnými daty,
 • pro pracovníky místních akčních skupin a svazků obcí.

 

Program:

1. Přístup k práci s daty

 • Úvod ke kurzu, pokyny
 • Členění dat
 • Data ve strategickém plánování
 • Monitorovací indikátory
 • Prezentace dat

 2. Zdroje dat

 • Území
 • Obyvatelstvo
 • Hospodářství
 • Infrastruktura
 • Vybavenost
 • Životní prostředí
 • Správa území
 • Relevantnost a validita dat, frekvence aktualizace (řešeno průřezově)
 • Big data

3. Sběr vlastních dat – dotazníkové šetření

 • Zásady tvorby dotazníku
 • Zpracování dotazníkového formuláře on-line
 • On-line vyhodnocení dat
 • Základní statistické metody zpracování dat
 • Možnosti zpracování dat pomocí kartogramu / kartodiagramu

4. Další metody sběru dat

 • Mentální mapy
 • Rozhovory, focus groups
 • Vlastní měření, sčítání, průzkum

 

Další informace: Účastník vzdělávacího programu získá certifikát o jeho absolvování (číslo akreditace MV ČR je AK/PV-450/2015). V ceně semináře jsou podkladové materiály a občerstvení po celý den.

Přihlášky: posílejte do 14. 3. 2018 na mail garep@garep.cz, stačí uvést jméno osoby účastnící se vzdělávacího programu včetně titulů, instituci, za kterou se účastníte, a kontakt (telefon, e-mail). Pokud potřebujete vystavit fakturu, uveďte do mailu i fakturační údaje. V případě zájmu uveďte do přihlášky i konkrétní dotazy či problematiku, která by vás přednostně zajímala.

Kontakt: RNDr. Kateřina Synková, e-mail: garep@garep.cz, tel. 607 238 183.