Kraje

GaREP, spol. s r.o. se věnuje službám pro kraje již od roku 1999, kdy zpracovával první strategie rozvoje krajů. Po vytvoření krajské samosprávy vytvořil téměř desítku krajských koncepcí od komplexních strategií a programů rozvoje kraje po strategie rozvoje venkova a cestovního ruchu.

V návaznosti na koncepční činnost spolupracoval na vyhodnocování krajských koncepcí a v dané problematice vzdělával jak úředníky kraje, tak volené představitele krajské samosprávy.

Experti z firmy jsou autory Ústavem územního rozvoje certifikovaných metodik zaměřených na snižování implementačních deficitů krajských koncepcí a na vymezování disparitních území na krajské úrovni.

Krajům nabízíme:

  • Zpracování strategií a programů rozvoje kraje.
  • Zpracování krajských koncepcí v oblastech rozvoje cestovního ruchu, trhu práce, podpory podnikání, rozvoje lidských zdrojů, sociální problematiky, školství, rozvoje venkova apod.
  • Sledování realizace a evaluace krajských koncepcí,
  • Expertní studie a analýzy týkající se rozvoje kraje.
  • Poradenství při vymezování krajem podporovaných regionů a při řešení rozvojových problémů těchto území.
  • Na míru připravené vzdělávací kurzy z oblasti strategického plánování.