Neziskové organizace

Společnost GaREP nabízí své služby širokému spektru organizací z veřejného i neziskového sektoru – např. školy, hospodářské komory, občanská sdružení a další. Podle potřeb dané organizace je možné nabídnout různé typy služeb, od tvorby (relativně obecných) studií po naprosto konkrétní projekty. Případně můžeme pomoci řešit specifické problémy či otázky formou expertních stanovisek nebo různých odborných studií.

  • Vytvoření specifických koncepčních dokumentů – např. komunitní plán sociálních služeb, program rozvoje cestovního ruchu, program aktivního stárnutí apod.
  • Metodické vedení (konzultace) při tvorbě koncepčních dokumentů
  • Vzdělávání v oblasti strategického plánování a řízení, v oblasti tvorby rozvojových dokumentů
  • Zpracování expertních stanovisek a specializovaných studií k posouzení realizovatelnosti a dopadů projektových záměrů
  • Kompletní zpracování projektové žádosti o dotace
  • Příprava, provedení a vyhodnocení terénních šetření (průzkumů veřejného mínění apod.) mezi obyvateli či institucemi