O firmě

Společnost GaREP, spol. s r.o. působí v oblasti regionálního rozvoje. Klíčovou specializací, kterou společnost rozvíjí od počátku své existence, je strategické plánování, konkrétně tvorba rozvojových dokumentů pro kraje, obce, svazky obcí a další typy regionů. Regionálnímu rozvoji se společnost věnuje i v teoretické rovině – řešením výzkumných úkolů pro vybraná ministerstva. Své zkušenosti zprostředkovává formou vzdělávacích kurzů. Pro specifické projekty a projektové záměry vytváří expertní studie nebo přímo žádosti o dotace.

Základem práce firmy je maximální respektování požadavků zadavatele a hledání cest, jak tyto požadavky co nejefektivněji včlenit do vytvářených dokumentů. Stabilizovaný pracovní tým složený z odborníků z řady oborů umožňuje nahlížet na řešenou problematiku komplexním pohledem a zohledňovat všechny důležité souvislosti.

Hlavní zaměření činnosti firmy:

  • Regionální rozvoj – poznání a rozvinutí potenciálu Vaší obce či regionu
  • Strategické plánování – kdo ví, kam jde, má polovinu úspěchu jistého
  • Aplikovaný výzkum – poznáváme Vaše problémy a způsoby, jak je řešit
  • Příprava projektových záměrů – nalezení hlavních možností rozvoje
  • Expertní stanoviska k projektům – objektivní argumentace a fakta
  • Vyhledávání zdrojů financování projektů – možnosti jsou otevřené
  • Zpracování projektů a žádostí o jejich financování – důležitý je obsah i forma