Historie firmy

Je chladný duben roku 1994, ale na většině polí již klíčí budoucí rozvojové šance. Na poli „regionální politiky České republiky“ je právě zakládána nová společnost, která postupně zapustí hluboké kořeny a bude posilovat a rozvíjet všechny správně naklíčené rozvojové šance vznikajících regionů. Tou dobou zatím nikdo netuší, jak tuhý kořínek má nová společnost a jaký vnitřní potenciál rozvine v kontaktu s okolním světem. Jak překvapivá je současnost – v letošním roce funguje bez přerušení již devatenáctý rok!

Jako svěží voňavá ovíjnice za všechna ta léta pronikla svým vlivem, aktivitami, poznatky, praktickými návrhy i „firemním věhlasem“ de facto již na celé území České republiky, do většiny krajů, do mnoha desítek regionů i tisíců obcí.

Svým vybraným poradenstvím i praktickými výsledky si podmanila nejen území dotčených regionů, ale zejména hlavy i srdce lidí, kteří tamní život řídí (představitelé veřejné správy), ale i řady těch, kteří ve vytvořených podmínkách žijí a pracují.

Tato pevně zakořeněná společnost přijala pro sebe název GaREP, spol. s r.o. – odrážející jména svých zakladatelů (Ga – Galvasovi), i hlavní zaměření činnosti (REP – Regionální Ekonomické Poradenství). Do podoby svého loga vložila záměr širokého územního rozsahu i dynamický optimismus očekávaného svého uplatnění a rozvoje (viz typ písma v názvu společnosti).

GaREP

 

Zakladatelé firmy, ale zejména po celá léta její aktéři i odborní garanti jsou:

PhDr. Iva Galvasová

a

doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.

V roce 2016 se manželé Galvasovi rozhodli předat společnost do rukou mladší generace (tzv. GaREP Innovations), a tak se jejími majiteli a jednateli stali někteří z tehdejších zaměstnanců  – od ledna 2016 Ing. Jan Binek, Ph.D. a od června 2016 RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. a Ing. Zdeněk Šilhan.