Ukázky prací

Obce Kraje Státní správa

Obce Státní správa Neziskové organizace

Obce

Rekonstrukce a modernizace koupaliště v areálu volnočasových aktivit Červená zahrada v Boskovicích (studie proveditelnosti, CBA analýza, žádost o finanční podporu z fondů EU)

http://www.boskovice.cz/index.php?page=fas/objekty_detail&id=133&mid=84

Výstupy z výzkumů Obce Kraje Státní správa Neziskové organizace

Publikace z výzkumů Obce Kraje Státní správa

Publikace určené zejména pro obce Obce

Schémata Obce Kraje Státní správa