Publikační činnost

SVOBODOVÁ, H., FIŠER, P.Aktuální trendy trhu práce v Jihomoravském kraji. In Klímová, V., Žítek, V. (eds):. XIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. od s. 36–46, 10 s. ISBN 978-80-210-5513-1.

SVOBODOVÁ, H., FIŠER, P. Představy a realita vývoje ne/zaměstnanosti v podnicích Jihomoravského kraje v období ekonomické recese. Regionální studia, Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2012, 01, od s. 14–23, 10 s. ISSN 1803-1471.

BINEK, J., GALVASOVÁ, I. Interakce subjektů veř. a podnik. sféry v prostorovém kontextu. Ekonomika a management 2/2012. Praha: VŠE, 2008. http://www.vse.cz/polek/download.php?jnl=eam&pdf=20.pdf

BINEK, J., GALVASOVÁ, I., KADEČKA, S. Místní poplatky – Možnosti a realita. Obec a finance 2/2008.http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6325369

BINEK, J., GALVASOVÁ, I., KADEČKA, S. Výkon přenesené působnosti v malých obcích. Obec a finance 1/2008.http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6316968