Ukázky prací

Neziskové organizace

Schola naturalis – Inovace výuky a environmentální výchovy posílením mezipředmětových vazeb, větším uplatněním informačních a komunikačních technologií a využitím místního přírodního prostředí (zpracování žádosti o dotaci)

http://zsostrovum.cz/ZSOstrov/projekty/projekt_naturalis/index.php

[nggallery id=13]

Obce

Rekonstrukce a modernizace koupaliště v areálu volnočasových aktivit Červená zahrada v Boskovicích (studie proveditelnosti, CBA analýza, žádost o finanční podporu z fondů EU)

http://www.boskovice.cz/index.php?page=fas/objekty_detail&id=133&mid=84

[nggallery id=12]

Podnikatelé

Projekt Rekonstrukce a modernizace penzionu Líšenský Dvůr (kuchyňské a restaurační prostory) – zpracování žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova

http://www.lisensky-dvur.cz/index.html

[nggallery id=11]