Strategické plánování

Strategické plánování je důležitý nástroj pro dosahování cílů a efektivní řízení. Umožňuje identifikovat a odstranit překážky brzdící rozvoj. Bez pečlivě zpracovaného a skutečně uplatňovaného strategického plánu hrozí, že řídící orgán bude neustále zahlcován operativními a provozními záležitostmi a rozvojové činnosti se budou řešit pouze nahodile. Již při vytváření strategického plánu dochází ke sladění vývojových představ o budoucím rozvoji a následným využíváním strategického dokumentu při řízení dochází ke zlepšení využití lidských zdrojů a hmotného i nehmotného majetku.

Tým expertů firmy má za sebou řadu zpracovaných projektů a akcí spojených se strategickým plánováním. V historii činnosti firmy naleznete mnoho vytvořených strategických a koncepčních dokumentů a vzdělávacích aktivit pro odlišné typy klientů. Naše široká specializace a pole působnosti nám umožňuje problematiku strategického plánování pojmout komplexněji a lépe definovat obecné i specifické cíle, aktivity a hrozby hrozící našim klientům z vnějšího i vnitřního prostředí. Díky dlouhé historii a čelní pozici v této oblasti se můžeme označit za průkopníky strategického plánování ve veřejné správě.

Hlavním produktem strategického plánování je nejen vytvoření strategického plánu nebo strategie řešeného území, ale zejména odborná podpora a poradenství poskytnuté pro vypracování příslušného dokumentu zadavateli se zahrnutím součinnosti s relevantními subjekty, směrující k naplnění jasně stanovených cílů.

Nabízíme:

  • Vytvoření strategického plánu šitého na míru, případně metodické vedení při jeho tvorbě
  • Vzdělávací programy zaměřené na strategické plánování
  • Zpracování koncepčních dokumentů specifického zaměření (z oblasti cestovního ruchu, demografie, aktivního stárnutí atd.)

 

            Taktizování bez strategie je posledním výkřikem před porážkou.“

             Sun Tzu