Vydavatelství

Nakladatelství a vydavatelství GaREP Publishing vzniklo 1. ledna 2009. GaREP Publishing zřizuje Vědeckou redakci jako svou redakční radu, a to zejména z důvodu garance odbornosti a kvality původních vědeckých prací, které vydává v rámci výzkumných úkolů. Členy Vědecké redakce je aktuálně šest odborníků s vědeckou hodností docent nebo profesor. Činnost vědecké redakce koordinuje tajemník.

GaREP Publishing nabízí:

  • Možnost vydávání publikací v nakladatelství – GaREP Publishing.
  • Poskytnutí ISBN pro Vaše publikace a zajištění administrativních náležitostí spojených s vydáním publikace.
  • Doporučení recenzentů pro Vaše publikace.
  • Zajištění sazby a tisku publikace.