Sborníky

Neziskové organizace

Svobodová, H. (ed.): Prostorovosti: místa, území, krajiny, regiony, globiny. Sborník příspěvků z workshopu uskutečněného 26. 1. 2011 v Liberci [CD-ROM]. Brno: GaREP, spol. s r.o., 2011. 142 s. ISBN 978-80-904308-7-7.

Dne 26. 1. 2011 se sešli v Liberci geografové tří měst – Bratislavy, Brna a Liberce z univerzitních pracovišť a soukromých firem na 2. workshopu věnovaném klíčové otázce geografie, za niž považují koncept prostorovosti – WORKSHOP PROSTOROVOST 2011. Šlo o setkání více generací, významně byli zastoupeni mladí z doktorského studia.

Obce Kraje Státní správa Neziskové organizace

Svobodová, H., Chabičovská, K. (eds.) Sborník příspěvků z konference „Teorie a metody uplatnitelné v praxi“ uskutečněné 2. 12. 2010 ve Křtinách [CD-ROM]. Brno: GaREP, spol. s r.o., 2010. ISBN 978-80-904308-5-3.

Sborník shrnuje příspěvky a vybrané prezentace z konference „Teorie a metody uplatnitelné v praxi regionálního rozvoje“, konané dne 2. 12. 2010 ve Křtinách. Tato konference je v pořadí druhá, která byla uspořádána společností GaREP, spol. s r. o. v rámci řešení výzkumného projektu Ministerstva pro místní rozvoj ČR WD-39-07-1 Rozvojový interaktivní audit.

Účelem konference bylo konfrontovat různé pohledy odborné veřejnosti na metody a postupy užívané při plánování či realizaci rozvoje regionů. Za účasti odborníků z veřejné, akademické i soukromé sféry byly diskutovány vybrané teoreticko-metodologické aspekty regionálního rozvoje – a to nejen z pohledu teoretického, ale také v souvislosti s jejich uplatňováním v praxi. Pozornost byla věnována také některým specifikům regionálního rozvoje venkovského prostoru.

Obce Kraje Státní správa

Svobodová, H., Galvasová, I. (eds.) Regionální politika v ČR: Efekty a nové výzvy. Brno: GaREP Publishing, 2009. ISBN 978-80-904308-3-9.

Mezinárodní konference pořádaná firmou GaREP, spol. s r.o. ve dnech 5.-6. května 2009 v Jihlavě jako přispění k rozvoji regionů a regionální politiky při příležitosti výročí 15 let působení v dané oblasti. Záštitu nad konferencí převzali náměstek ministra pro místní rozvoj ČR pro regionální, územní a bytovou politiku Ing. Milan Půček, MBA, Ph.D., ředitel Odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR RNDr. Josef Postránecký a primátor statutárního města Jihlavy Ing. Jaroslav Vymazal.

Věcné zaměření konference se nacházelo na pomezí teorie a praxe a jejím cílem bylo konfrontovat různé pohledy odborné veřejnosti na rozvoj regionů s konkrétními příklady úspěšných i neúspěšných rozvojových aktivit.

Hlavními tématy konference byly:

  • Účinnost a účelnost současné regionální politiky
  • Současné a budoucí potřeby rozvoje regionů a možnosti jejich podpory
  • Kvalifikovanost a součinnost lidí v regionech jako faktor rozvoje
  • Přínos dosavadních prací firmy GaREP pro regionální rozvoj