Vzdělávání

Oblasti strategického plánování se firma věnuje nejen prakticky (tvorbou dokumentů, projektových žádostí, metodickou podporou, terénními průzkumy atd.), ale své zkušenosti zprostředkovává i formou vzdělávacích aktivit. V tomto navazuje kromě poznatků z praxe také na dlouholeté výzkumné aktivity v oboru regionálního rozvoje a rozvoje venkova.

Hlavní činnosti firmy v oblasti regionálního rozvoje a rozvoje venkova provázely vždy i určité vzdělávací aktivity, směrované zejména na představitele veřejné správy, ale i na subjekty z podnikatelské sféry. Systematický a koncepční rozvoj firmy vedl až k získání akreditace pro realizaci vzdělávacích kurzů pro pracovníky veřejné správy (dle §20 zákona č. 312/2002 Sb.).

Nabídka vzdělávacích aktivit se týká těchto témat:

  • přístupy k rozvoji venkova, spolupráce na venkově,
  • cestovní ruch jako cesta rozvoje,
  • sběr a zpracování dat,
  • metody využitelné v regionálním rozvoji,
  • a další.

K uvedeným tématům můžeme podle Vašeho zájmu připravit kratší či delší přednášky, jednodenní i vícedenní kurzy.