Akreditované kurzy

Nabízíme tři jednodenní kurzy, zaměřené komplexně na problematiku strategického plánování a tvorby rozvojových dokumentů včetně zpracování dat. Kurzy spadají do systému průběžného vzdělávání, realizovány jsou prezenčně.

Cílovou skupinou jsou úředníci a vedoucí úředníci územních samosprávných celků (obecních a městských úřadů, magistrátů statutárních měst, úřadů městských částí, krajských úřadů), kteří se v rámci své pozice podílí na tvorbě nebo na naplňování koncepčních dokumentů.

Osnova kurzů:

Data pro obce a regiony – zdroje, sběr, zpracování

 1. Kvantitativní a kvalitativní zdroje dat pro obce a regiony
 2. Vlastní sběr dat, tvorba dotazníku, zpracování dat pomocí základních statistických a kartografických metod
 3. Využití dat ve strategickém plánování a expertních studiích

Základy strategického plánování ve veřejné správě

 1. Úvod do problematiky strategického řízení a plánování
 2. Strategické dokumenty veřejné správy – klasifikace, struktura, vazby
 3. Proces strategického plánování ve veřejné správě
 4. Základní metody a metodické přístupy uplatňované při tvorbě koncepčních dokumentů
 5. Způsob sledování a vyhodnocování plnění koncepčních dokumentů
 6. Problémy implementace koncepčních dokumentů

Strategické plánování ve veřejné správě pro pokročilé

 1. Základy strategického plánování ve veřejné správě
 2. Vybrané metody využitelné při strategickém plánování
 3. Finanční aspekty strategického plánování
 4. Přístupy ke snížení implementačních deficitů koncepčních dokumentů
 5. Komunikace, vyjednávání a spolupráce ve vazbě na plánování a řízení rozvoje

Všechny kurzy jsou akreditovány Ministerstvem vnitra, osvědčení o akreditaci jsou zdezde a zde.

Hodnocení kurzů ze strany Statutárního města Jihlavy je ke stažení zde.

 

V případě zájmu o kurzy kontaktujte RNDr. Kateřinu Synkovou na uvedeném e-mailu garep@garep.cz nebo na tel. 607 268 183.

Kurzy probíhají v centru Brna, jejich rozsah je shodně 6 hodin. V ceně jsou vždy studijní materiály a občerstvení.

V případě skupinového zájmu (minimálně 8 osob) je možné uspořádat kurz také přímo u Vás. Obsah jednotlivých přednášek je možné modifikovat dle potřeb Vašich pracovníků. Cena je stanovena dohodou.

Našim klientům nabízíme kurzy za zvýhodněnou cenu.