Reference

Zadavatel: označit vše
obec
kraj
státní správa
podnikatel
nezisková organizace
Jihomoravský kraj
Město Choceň
Město Rudná
Město Letovice
ob
dobrovolný svazek obcí
místní akční skupina
Město Tišnov
Obec Pastviny
Statutární město Brno
Obec Opolany
Typ zakázky: označit vše
vzdělávání
strategické plánování
expertní poradenství
výzkum
projekty
vydavatelství
evaluace
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009-2005
2004-1994
Řadit podle:
Název Rok Zadavatel
Místního akčního plánu vzdělávání II pro ORP Veselí nad Moravou – Ostrožsko – Kunovice 2018 MAS Horňácko a Ostrožsko Obce Neziskové organizace

Předmětem zpracování zakázky bylo vypracování vybraných částí Místního akčního plánu vzdělávání II ORP Veselí nad Moravou – Ostrožsko – Kunovice (dále jen „MAP II“), konkrétně a) Návrh procesu a obsahu aktualizace dokumentu MAP v rámci projektu MAP II; b) Příprava dotazníkového šetření pro aktualizaci analytické části 2018; c) Zapracování dotazníkového šetření do analytické části a aktualizace analytické části s ohledem na rozšíření území MAP II.

Výuka na Katedře geografie PřF UPOL, předmět Regionální rozvoj a praxe 2011―2014 Univerzita Palackého v Olomouci Neziskové organizace

Společnost GaREP, spol. s r.o. od letního semestru akademického roku 2010/2011 každoročně na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého zajišťuje výuku předmětu „Regionální rozvoj a praxe“.

Předmět je určen studentům navazujícího magisterského studia oboru Regionální geografie. Věnuje se současné praxi regionální politiky na různých prostorových úrovních a klíčovým jevům regionálního rozvoje České republiky. Na konkrétních příkladech ilustruje problémové aspekty současného vývoje a rozvíjí dovednosti praktické aplikace poznatků spolu s kritickým pohledem na regionální politiku ČR a s interpretací regionálních rozvojových procesů. Náplň předmětu se skládá z přednášek a z praktických cvičení.

Hlavními tématy jsou: strategické plánování, regionální politika ČR, regionální politika krajů, rozvoj obcí, nástroje rozvoje, rozvoj venkova, rozvoj cestovního ruchu, spolupráce obcí, dotační politika.

Vzdělávací kurz „Teorie strategického plánování ve veřejné správě“ 2013 Profaktum, s.r.o. Podnikatelé

V prosinci 2013 se uskutečnil jednodenní vzdělávací kurz „Teorie strategického plánování ve veřejné správě“. Byl uspořádán pro pracovníky společnosti zabývající se strategickým plánováním, tj. pro současné i budoucí zpracovatele strategických dokumentů. V rámci kurzu byly probírány obecné principy strategického řízení a plánování, principy tvorby analytické i návrhové části dokumentů, způsoby zapojování aktérů do procesu strategického plánování (včetně komunikace zpracovatele se zadavatelem), proces naplňování strategických dokumentů a přístupy k jejich monitoringu a hodnocení. Přednášky byly doplněny o praktické aplikace prezentovaných skutečností a o příklady dobré i špatné praxe.

Metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí 2012―2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Obce Státní správa

Zakázka je stěžejní součástí realizace projektu MMR ČR CZ 1.04/4.1.00/62.00008 „Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí“. Zaměřuje se na analýzu systému plánování rozvoje území, analýzu strategického plánování a řízení obcí, analýzu a návrh implementačního systému pro plánování a řízení rozvoje obce.

Rozdělena je do tří dílčích etap:

I. etapa – Analýza současného stavu plánování rozvoje na obecní úrovni

II. etapa – Návrhy a doporučení – vytvoření komplexní metodiky pro tvorby rozvojových dokumentů obcí, převedení metodiky do interaktivní elektronické aplikace a vypracování související e-learningové aplikace

III. etapa – Praktické ověření výsledků a jejich aplikace, vzdělávací aktivity (zpracování 24 rozvojových dokumentů obcí; příprava a realizace odborných konferencí, vzdělávacích akcí a akcí k podpoře využívání a rozvoje vzniklých aplikací)

Vzdělávací kurz „Strategické plánování pro zástupce MAS Zlínského kraje“ 2013 Zlínský kraj Obce Neziskové organizace

V rámci kurzů byly probírány obecné principy strategického plánování, specifika strategického plánování ve veřejné správě včetně praktických aplikací a příkladů dobré a špatné praxe a finančních aspektů plánování. Důraz byl kladen i na využití metod a informačních zdrojů, jakož i na rozbor nástrojů a implementačních procesů, to vše ve vazbě na proces tvorby strategického dokumentu.

Vzdělávací kurz „Strategické plánování pro zaměstnance Krajského úřadu Zlínského kraje“ 2012 KÚ Zlínského kraje Kraje

Uskutečněn byl dvoudenní vzdělávací kurz „Strategické plánování“ v rozsahu 8 výukových hodin denně,  cílovou skupinou byli pracovníci Krajského úřadu Zlínského kraje. V rámci kurzů byly probírány obecné principy strategického plánování, specifika strategického plánování ve veřejné správě včetně praktických aplikací a příkladů dobré a špatné praxe a finančních aspektů plánování. Důraz byl kladen i na využití metod a informačních zdrojů, jakož i na rozbor nástrojů a implementačních procesů.

Vzdělávací kurz „Strategické plánování pro projektové manažery obcí Zlínského kraje“ 2012 KÚ Zlínského kraje Obce Kraje

Uskutečněn byl dvoudenní vzdělávací kurz „Strategické plánování“ v rozsahu 8 výukových hodin denně,  cílovou skupinou byli projektoví manažeři obcí Zlínského kraje. V rámci kurzů byly probírány obecné principy strategického plánování, specifika strategického plánování ve veřejné správě včetně praktických aplikací a příkladů dobré a špatné praxe a finančních aspektů plánování. Důraz byl kladen i na využití metod a informačních zdrojů, jakož i na rozbor nástrojů a implementačních procesů.

 

Publikace Průmysl cestovního ruchu 2008 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR