Ukázky prací

Podnikatelé

Projekt Rekonstrukce a modernizace penzionu Líšenský Dvůr (kuchyňské a restaurační prostory) – zpracování žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova

http://www.lisensky-dvur.cz/index.html

Publikace (i) pro podnikatele Podnikatelé