Státní správa

GaREP, spol. s r.o. od roku 2004 řeší projekty aplikovaného výzkumu pro potřeby státní správy (MMR, MZe, MŠMT). Zabývá se analýzami kompetencí a vytvořil několik odborných publikací pro MMR. V letech 2011–2012 zpracovával podklady pro Strategii regionálního rozvoje ČR.

Státní správě nabízíme:

  • Zpracování koncepčních dokumentů a poradenství v oblastech regionální politiky, rozvoje venkova, cestovního ruchu a rozvoje lidských zdrojů.
  • Zpracování odborných materiálů a metodických publikací.
  • Expertní studie, podkladové materiály pro rozhodování státní správy.
  • Realizace terénních šetření a interpretace výsledků.
  • Vystoupení na odborných setkáních.