Činnost místních akčních skupin

Hlavní role MAS

 1. Realizace nástroje CLLD (komunitně vedený místní rozvoj)
 2. Podpůrné činnosti pro subjekty v území
 3. Vlastní realizace rozvojových témat

Základní typy činností vycházející z praxe MAS

 1. Animace v rámci alokací Akčního plánu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dle pravidel příslušných operačních programů).
 2. Dotační poradenství (podpora získávání finančních zdrojů do území).
 3. Vzdělávání, osvěta, informování (skupina činností nejvíce spojená se zvyšováním sociálního kapitálu území, uchováním kulturního dědictví a posilováním identity).
 4. Podpora inovací (vyhledávání a uplatňování nových řešení vhodných pro území MAS).
 5. Síťování a koordinace (podpora zapojení komunity do rozvoje území).
 6. Přenos znalostí a zkušeností MAS mimo území MAS (sdílení mezi MAS).
Rozhodující vlivy na aktivitu MAS jsou spojeny s lidskými zdroji/potenciálem. Na formulaci a naplňování rolí MAS mají vliv zejména následující faktory:
 • Schopnosti a angažovanost představitelů MAS – vize a schopnost je naplňovat.
 • Účel MAS – očekávání a úkoly partnerů MAS vůči MAS.
 • Zapojení partnerů – rozšiřuje potenciál MAS.
 • Území působnosti – je výhodné, když je území přirozeným funkčním regionem.

Kvalita činnosti MAS nesouvisí s velikostí, polohou, či charakterem území MAS.

Zavřít
Loading...