Nové role MAS

Nové role MAS

Nové role místních akčních skupin v lokálním rozvoji (projekt č. TL01000547)

Cíl projektu:

Navrhnout dlouhodobé role místních akčních skupin a témata vhodná k zastřešení místními akčními skupinami s ohledem na principy metody Leader a princip subsidiarity a na tomto základě zformulovat varianty fungování MAS po 2020.

 

.Základní informace o projektu

  • Řešitel: GaREP, spol. s r.o.
  • Vedoucí řešitelského týmu: Ing. Jan Binek, Ph.D.
  • Doba řešení: 3/2018–10/2020.
  • Projekt byl řešen s podporou Technologické agentury ČR v rámci programu ÉTA

Výsledky výzkumu

Naše další výzkumy

Zavřít
Loading...