My a naše vize

 • Naše služby nabízíme od roku 1994.
 • Pracujeme pro obce, města, svazky obcí, místní akční skupiny, podnikatele, neziskové organizace, kraje, státní správu.
 • Od roku 2004 se věnujeme aplikovanému výzkumu v oblasti regionálního rozvoje.
 • Jsme spolutvůrci Metodiky tvorby programu rozvoje obce (PRO) doporučené Ministerstvem pro místní rozvoj jako materiál pro tvorbu obecních koncepcí.
 • Dlouhodobě spolupracujeme s vysokými školami.

Naše vize

 • Jde nám o rozvoj vaší obce, vašeho regionu, našeho státu.
 • Chceme být vaším dlouhodobým partnerem.
 • Každý další společně vytvářený dokument nám umožní posunout věci dále.
 • Sledujeme moderní trendy, inovujeme naše výstupy.
 • Přenášíme poznatky z výzkumu do naší praxe.
 • Vzájemně se inspirujeme.
logotyp-garep-final-2022
Zavřít
Loading...