Reference

Strategické plánování pro veřejnou správu

Obce a města

Konzultace k návrhové části a k nastavení implementace Strategického plánu města Plzně (aktualizace 2023)
Program rozvoje městyse Mikulovice 2022–2028
Program rozvoje města Újezd u Brna 2023–2030
Analytická část a rámec návrhové části Strategie rozvoje města Chotěboř
Program rozvoje města Rudná na období 2021–2030
Strategický plán rozvoje města Rýmařova do roku 2030
Strategický plán rozvoje městské části Brno-střed na období 2018–2025
Strategický plán Svazku obcí Horní Labe 2021–2030
Strategie rozvoje mikroregionu Sever Znojemska 2021–2030
Strategický plán Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na roky 2020-2030
Strategický dokument rozvoje mikroregionu Roketnice 2020+
Plán společných aktivit mikroregionu Horňácko 2018+
Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018–2021
Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2016–2025
Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2015–2020
Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro roky 2014–2020
Expertní metodické, konzultační, syntetické a systematizační práce pro Integrovanou strategii rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 21+ (2020–2021)
Místní akční plán pro vzdělávání II SO ORP Tišnov
Spolupráce při tvorbě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Horňácko a Ostrožsko pro období 2021–2027
Regionální akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR pro území Jihomoravského kraje – aktualizace 2016
Zpracování analýz a podkladových materiálů pro přípravu Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014–2020
Demografická studie městyse Lomnice a jeho zázemí (2021)
Souhrnná informace o naplňování programu rozvoje JMK na období 2014–2017 za rok 2017
Posouzení vybraných aspektů udržitelnosti gymnázia ve Vrbně pod Pradědem (2014)

Evaluace

Výběr externích hodnotitelů projektů Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech pro roky 2018 – 2020
Spolupráce na Mid-term evaluaci realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podhůří Železných hor v období 2014–2020
Mid-term evaluace realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hranicko v období 2014–2020
Mid term evaluace realizace Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI (2019)
Zpracování Evaluační zprávy OP VK ve Středočeském kraji a Příkladů dobré praxe 2. globálních grantů OP VK

Důležitá data a analýzy pro podnikání

Studie ubytovacích kapacit pro nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany (2022)
Nový jaderný zdroj v lokalitě EDU – Socioekonomická studie rozvoje regionu (2017)
Expertní stanovisko k posouzení podmínek pro realizaci podnikatelské zóny CTPark Brno South v katastru města Šlapanice (2014)
Vaňkovka – centrum interaktivního vzdělávání (předběžná studie proveditelnosti)
zpracovali jsme 73 koncepcí obcí a měst
pracovali jsme pro 10 krajů
navrhli jsme 61 strategií mikroregionů
podíleli jsme se na 19 strategiích MAS
řešili jsme 12 projektů aplikovaného výzkumu
vydali jsme 14 odborných publikací
spolupracovali jsme s 5 ministerstvy
certifikovali jsme 7 metodik
Zavřít
Loading...