Demografická studie města Tišnov a jeho zázemí (aktualizace 2023)

2024 Tišnov demostudie 2

Demografická studie města Tišnov je analytický dokument, který slouží jako podklad pro plánování kapacit a dostupnosti veřejných služeb, zejména z oblasti školství a sociálních služeb.

První demografická studie byla zpracována v roce 2020 a dokončena na počátku roku 2021. Prognóza pracovala s daty do roku 2019 a byla zpracována pro desetileté období do roku 2030. Hlavním důvodem pro aktualizaci již v roce 2023 byly nepředpokládané dopady na demografický vývoj, k nimž došlo v období let 2020–2022. V tak krátkém době nikdy nedošlo ke spolupůsobení tolika zásadních vlivů.

  • V letech 2020 a 2021 jde o vliv pandemie covid-19 s dopady na zvýšení úmrtnosti a s odstupem i na migrační dynamiku. 
  • Zvýšení cen a nedostatek stavebních materiálů od jara 2021 mělo vliv na vývoj bytové výstavby.
  • Válka na Ukrajině od února 2022 vyvolala imigrační vlnu Ukrajinských občanů, zejména matek s dětmi, což se promítlo do bytové situace i do zvýšených nároků na školský systém a jeho kapacit.
  • Na základě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 došlo ke korekci počtu obyvatel Tišnova o 91 směrem dolů. Příčinou je fakt, že mezi sčítáními se počet obyvatel obcí dopočítává na základě počtů narozených, zemřelých, vystěhovalých a přistěhovalých. V případě vystěhovávání do zahraničí často nedochází k odhlášení obyvatel a ti zůstávají v evidenci.

Předkládaná studie z roku 2023 je kompletní aktualizací studie z roku 2021. Nově jsou doplněny detailnější informace o možné a plánované bytové výstavbě v zázemí Tišnova. Původní časové řady jsou ponechány a k nim jsou doplněny údaje za roky 2020, 2021 a 2022. U jiných zdrojů, než je Český statistický úřad, byla využita data aktuální na konci roku 2023, resp. V lednu 2024. Pokud to jde, tak je vývoj v letech 2020–2022 interpretován samostatně od předchozího období, protože jde z hlediska demografie velmi turbulentní období.

Zavřít
Loading...