Publikace

GaREP se od roku 2004 věnuje aplikovanému výzkumu, zejména v oblasti regiolnálního rozvoje. V rámci výzkumů se snažíme zpřístupnit  poznatky formou názorných publikací. Častým výstupem jsou i metodiky s postupy k řešení určitých situací. V sekci články je výběr kratších textů shrnujících vybraná témata.

Integrované nástroje rozvoje území: vývoj, současnost, nové impulzy

Programové období Evropské unie 2014–2020 s sebou přináší řadu nových přístupů. Jednou z klíčových změn je posílení územní dimenze, tj. územního zacílení jednotlivých rozvojových nástrojů. Součástí územní dimenze je uplatnění tzv. integrovaných nástrojů, které slouží k provázanějšímu rozvoji městských i venkovských regionů...

Vzor citace: BINEK, J., CHMELAŘ, R., ŠILHAN, Z., SVOBODOVÁ, H., SYNKOVÁ, K., ŠERÝ, O., GALVASOVÁ, I, BÁRTA, D. Integrované nástroje rozvoje území: vývoj, současnost, nové impulzy. Brno: GaREP, spol. s r.o., 2015. 1. vydání, 128 s., ISBN 978-80-905139-7-6.

Synergie ve venkovském prostoru

Publikace byla vytvořena v rámci výzkumného úkolu Ministerstva zemědělství ČR s označením QH82249 „SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova“ řešeného týmem společnosti GaREP, spol. s r. o., v rámci Programu výzkumu v agrárním sektoru 2007–2012, jako čtvrtá a závěrečná ze série publikací rozvíjejících téma synergie.

Vzor citace: SVOBODOVÁ, H., KONEČNÝ, O., BINEK, J., CHABIČOVSKÁ, K., HOLEČEK, J., GALVASOVÁ, I., VĚŽNÍK, A., HYNEK, A. Synergie ve venkovském prostoru. 1. vyd. Brno: GaREP, spol. s r.o., 2011. 114 s. ISBN 978-80-904308-8-4.

Metodika předcházení a řešení důsledků zmenšování obcí a měst

Cílem metodiky je zformulovat opatření, která mohou státní správa a územní samosprávy činit pro řešení či předcházení zmenšování měst. Konkrétním typům opatření souvisejícím se zmenšováním měst jsou přiřazeny typové nástroje. V metodice jsou také uvedeny aktivity realizované v modelových městech, které slouží jako příklady dobré praxe.

Vzor citace: SVOBODOVÁ, Hana, BINEK, Jan, ŠERÝ, Ondřej, BÁRTA Daniel, CHMELAŘ, Roman, ŠILHAN, Zdeněk, GALVASOVÁ, Iva. Metodika předcházení a řešení důsledků zmenšování obcí a měst. Brno: GaREP, spol. s r.o., 2015. 24. ISBN 978-80-905139-6-9.

Metodika identifikace příčin procesu zmenšování obcí a měst

Cílem metodiky je stanovit způsob určení zmenšujících se měst a jejich klasifikace dle intenzity zmenšování a vývoje v zázemí města a zformulovat postup pro určení hlavních příčin zmenšování obcí a měst. Metodika bude především analytickým nástrojem pro regionální politiku na národní a místní úrovni při realizaci hlavních principů Strategie regionální politiky ČR na období 2014–2020. Vzor citace: SVOBODOVÁ, Hana, BINEK, Jan, ŠERÝ, Ondřej, BÁRTA Daniel, CHMELAŘ, Roman, ŠILHAN, Zdeněk, GALVASOVÁ, Iva. Metodika identifikace příčin procesu zmenšování obcí a měst. Brno: GaREP, spol. s r.o., 2015. 28 s. ISBN 978-80-905139-5-2.

Integrované nástroje – Metodika pro zlepšení komplexních podmínek realizace společných rozvojových aktivit (projektů) obcí a měst a zvýšení efektivity jejich spolupráce

Metodika napomůže spolupracujícím subjektům lépe využít pozitivní efekty spolupráce, protože bude charakterizovat různé mechanismy, které je vhodné aplikovat v určitých situacích – typy spolupracujících subjektů, způsob jejich zapojení a vzájemné komunikace, prostorový dosah spolupráce apod. – a společnými projekty tak výrazněji přispívat k efektivnějšímu rozvoji celého území. Bude obsahovat tři moduly, které budou vycházet z odlišností a zároveň i doplňkovostí jednotlivých integr. nástrojů. Vzor citace: BINEK, J., CHMELAŘ, R., SVOBODOVÁ, H., ŠILHAN, Z., GALVASOVÁ, I. Metodika pro zlepšení komplexních podmínek realizace společných rozvojových aktivit …

Regionální politika v ČR: Efekty a nové výzvy.

Svobodová, H., Galvasová, I. (eds.) Regionální politika v ČR: Efekty a nové výzvy. Brno: GaREP Publishing, 2009. ISBN 978-80-904308-3-9. Mezinárodní konference pořádaná firmou GaREP, spol. s r.o. ve dnech 5.-6. května 2009 v Jihlavě jako přispění k rozvoji regionů a regionální politiky při příležitosti výročí 15 let působení v dané oblasti. Záštitu nad konferencí převzali náměstek ministra pro místní rozvoj ČR pro regionální, územní a bytovou politiku Ing. Milan Půček, MBA, Ph.D., ředitel Odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR RNDr. Josef Postránecký a primátor statutárního města Jihlavy Ing.…

Rozvojový interaktivní audit

Publikace je závěrečným výstupem z řešení výzkumného projektu Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. WD-39-07-1 s názvem „Rozvojový interaktivní audit“. Shrnuje klíčové poznatky projektu týkající se procesu strategického plánování ve formě návodného hodnoticího přístupu. Byla koncipována tak, aby mohla sloužit nejen jako inspirace a zdroj nových informací, ale i jako určitá metodická opora při zlepšování plánovacích procesů. Struktura publikace vychází ze základních fází procesu strategického plánování. Publikace je určena představitelům obcí, krajů i svazků obcí, úředníkům územních samosprávných celků a široké odborné veřejnosti zabývající se rozvojem obcí a …

Zavřít
Loading...