Strategické plánování pro veřejnou správu

komplexní rozvojové dokumenty

 • strategie / strategické plány / programy rozvoje obcí, městysů a měst

 • strategie rozvoje mikroregionů / svazků obcí

 • strategie rozvoje krajů

 • strategie komunitně vedeného místního rozvoje místních akčních skupin (CLLD)

 • strategie pro uplatnění integrovaných teritoriálních investic (ITI)

 • vzdělávání v oblasti strategického plánování a řízení

tematické koncepce

 • koncepce školství
 • místní akční plány rozvoje vzdělávání
 • plány sociálních služeb
 • koncepce rozvoje lidských zdrojů
 • koncepce sportu
 • koncepce cestovního ruchu

facilitace setkání a zapojení obyvatel

 • facilitace jednání pracovních skupin
 • facilitace kulatých stolů a diskuzních fór
 • facilitace setkání obyvatel
 • dotazníková šetření názorů obyvatel
 • šetření potřeb neziskových organizací a podnikatelů

projektové poradenství

 • originální neinvestiční projekty
 • žádosti o dotační podporu
 • studie proveditelnosti
 • finanční analýzy

Zaujaly vás naše služby? Kontaktujte nás

Nenašli jste požadované služby?

Zkuste se podívat do jiné sekce našich služeb

Kontaktní formulář

Napište nám

Zavřít
Loading...