Strategický plán pro město Choceň na období 2025–2031

2024 Choceň 2

Strategický plán je zpracováván od ledna do prosince 2024. Součástí procesu tvorby jsou tři setkání s obyvateli a dotazníkové šetření názorů obyvatel.

Budou provedena šetření podnikatelů, neziskových organizací a příspěvkových organizací města.

Základem tvůrčí diskuze bude komplexní pracovní skupina, aby bylo dosaženo co největšího souladu plánovaných aktivit. V případě náročnějších/diskutabilních aktivit v určitých tématech bude z členů skupiny (případně z dalších potřebných osob) vytvořen malý pracovní tým, který navrhne pracovní skupině řešení.

Plán má následující strukturu

A. ANALYTICKÁ ČÁST

  • A.1 Území (poloha, členění území, historie města)
  • A.2 Analýza obyvatel a jeho potřeb (demografická situace, demografická prognóza, názory obyvatel na situaci a budoucnost města)
  • A.3 Analýza kvality života a potřeb obyvatel (vybavenost, komunitní život, hospodářství, infrastruktura, mobilita, životní prostředí, správa města)
  • A.4 Analýza platného územního plánu
  • A.5 Vyhodnocení realizace plánu 2016–2023
  • A.6 SWOT analýza

B. NÁVRHOVÁ ČÁST

  • B.1 Vize a cíle do roku 2035
  • B.2 Opatření a konkrétní aktivity (s komentářem dle potřeby) do roku 2031
  • B.3 Způsob práce s plánem – sledování a hodnocení plnění, aktualizace

C. AKČNÍ PLÁN

D. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

Zavřít
Loading...