Rodinná a seniorská koncepce města Ivančice 2024+

2024 Ivančice plán rodinná koncepce 2

Součásti procesu tvorby bylo:

 • Zpracování dat a informací o obyvatelích města a podmínkách pro jejich život.
 • Šetření domácností s dětmi i domácností seniorů (odpovědělo 308 domácností).
 • Diskuze dokumentu na pracovní skupině.
 • Připomínkování členy pracovní skupiny.

Pracovní skupina byla tvořena zástupci města Ivančice, Pečovatelské služby města Ivančice, základní školy, klubu seniorů a Jednoty bratrské.

Plán byl zpracován v následující struktuře:

A. ANALYTICKÁ ČÁST

 • A.1 Demografická situace a prognóza vývoje
 • A.2 Analýza obyvatel a domácností dle SLDB 2021
 • A.3 Analýza podmínek pro život ve městě z hlediska života rodin a seniorů (vzdělávací nabídka, zázemí a služby pro seniory, vybavenost pro volný čas)
 • A.4 Potřeby rodin a seniorů
 • A.5 SWOT analýza

B. NÁVRHOVÁ ČÁST

 • B.1 Cíle rodinné a seniorské politiky
 • B.2 Přehled priorit a opatření
 • B.3 Specifikace opatření a aktivit (A. Kvalitní veřejné služby s dostatečnou kapacitou, B. Pestrá nabídka pro aktivní život, C. Bezpečné a příjemné prostředí pro život
 • B.4 Vazby na ostatní koncepce města  29 (Program rozvoje města Ivančice 2023–2029, Střednědobý plán rozvoje sítě sociálních služeb ORP Ivančice)
 • B.5 Způsob využívání koncepce
Zavřít
Loading...