Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (RE:START) – Aktualizace 2023

2024 Restart 2

Aktualizace je součástí procesu hospodářské restrukturalizace uložené usneseními vlády ČR č. 3/2017 a č. 320/2021.

Strategie RE:START je klíčovým koncepčním nástrojem pro slaďování priorit, vyjednávání podpory a pro přípravu a realizaci hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Strategie RE:START hrála roli při přípravě PSÚT a finální implementaci OP ST na národní úrovni.

Aktualizace strategického rámce 2023 je podkladem nejen pro využití podpory v programovém období 2021–2027, ale i pro přípravu programového období 2028+, které začíná s několika letým předstihem.

V rámci aktualizace vstupní analýzy bylo provedeno srovnání vývoje zmíněných tří krajů se situací v ČR, mezikrajské srovnání a vnitrokrajské srovnání dle správních obvodů ORP. Hodnocení se věnovalo ekonomice, trhu práce a obyvatelstvu. Součástí bylo i vyhodnocení dotační podpory.

Cílem aktualizace strategického rámce bylo přizpůsobit pilíře, strategické cíle i typová opatření socioekonomickému vývoji, efektům realizace i změnám veřejných politik.

Zavřít
Loading...