Regionální politika v ČR: Efekty a nové výzvy.

Brno: GaREP Publishing, 2009. ISBN 978-80-904308-3-9.

Mezinárodní konference pořádaná firmou GaREP, spol. s r.o. ve dnech 5.-6. května 2009 v Jihlavě jako přispění k rozvoji regionů a regionální politiky při příležitosti výročí 15 let působení v dané oblasti. Záštitu nad konferencí převzali náměstek ministra pro místní rozvoj ČR pro regionální, územní a bytovou politiku Ing. Milan Půček, MBA, Ph.D., ředitel Odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR RNDr. Josef Postránecký a primátor statutárního města Jihlavy Ing. Jaroslav Vymazal.

Věcné zaměření konference se nacházelo na pomezí teorie a praxe a jejím cílem bylo konfrontovat různé pohledy odborné veřejnosti na rozvoj regionů s konkrétními příklady úspěšných i neúspěšných rozvojových aktivit.

Hlavními tématy konference byly:

  • Účinnost a účelnost současné regionální politiky
  • Současné a budoucí potřeby rozvoje regionů a možnosti jejich podpory
  • Kvalifikovanost a součinnost lidí v regionech jako faktor rozvoje
  • Přínos dosavadních prací firmy GaREP pro regionální rozvoj
Zavřít
Loading...