Demografická studie Podolí (2023)

2023 Podolí

Z odhadu budoucího vývoje počtu dětí a žáků je zřejmá populační vlna, která se posouvá z MŠ do ZŠ. Při zachování nižšího tempa výstavby z posledních let je pravděpodobný pokles počtu dětí v MŠ. Vytváří se tak rezerva pro případný vyšší růst počtu obyvatel na přelomu desetiletí, pokud by byla uspíšena zatím pouze možná výstavba. Kapacity MŠ by tam mohly absorbovat i větší populační vlnu. Zde záleží, zda i v tomto období budou mezi přistěhovalými rodinami dominovat rodiny s dětmi do 5 let.

Demografická studie obce Podolí je analytický dokument, který slouží jako podklad pro plánování rozvoje obce, zejména pro odhad potřebných kapacit a dostupnosti pro oblasti školství.

Cílem studie je:

  • zachytit minulý vývoj obce v oblasti demografie a bytové výstavby,
  • zpracovat prognózu budoucího vývoje počtu obyvatel obce Podolí,
  • zhodnotit vývoj a současnou situaci v oblasti předškolního a základního školního vzdělávání,
  • zjistit kapacitní požadavky na mateřskou školu a základní školu v obci Podolí.

První kapitola studie zachycuje vývoj celkového počtu obyvatel, proměny věkové struktury obyvatel a migrační proudy v posledních 10 letech.

Ve druhé kapitole je obdobně zachycen vývoj bytové výstavby. Jde o kapitoly zachycující vstupní údaje pro demografickou prognózu a pro její interpretaci.

Třetí kapitola odhaduje pravděpodobný vývoj celkového počtu obyvatel obce Podolí v následujících 10 letech, tj. do roku 2032.

Čtvrtá kapitola přibližuje situaci předškolního a školního vzdělávání a v návaznosti na demografickou prognózu odhaduje pravděpodobný vývoj počtu dětí v mateřské škole a v základní škole v Podolí.

Zavřít
Loading...