Výzkumný projekt TL01000547 Nové role MAS

Obr12

Výzkumný projekt TL01000547 Nové role místních akčních skupin v lokálním rozvoji

Cílem projektu bylo navrhnout dlouhodobé role místních akčních skupin a témata vhodná k zastřešení místními akčními skupinami s ohledem na principy metody Leader a princip subsidiarity a na tomto základě zformulovat varianty fungování MAS po roce 2020.

Detailní informace k výzkumu a jednotlivé výsledky naleznete zde.

Zavřít
Loading...